Metodika krátkých intervencí

Komu je web krátkých intervencí určen?

Web krátkých intervencí slouží jako podpora při realizaci krátkých intervencí pro odborníky, kteří jsou v metodice krátkých intervencí proškoleni pracovníky Státního zdravotního ústavu. Protože se jedná o motivační techniku, je potřebné, aby realizátoři disponovali znalostmi a dovednostmi z oblasti komunikace a motivace. Metodika je vhodná pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a školství, kteří mají zájem edukovat své pacienty, klienty a žáky v oblasti rizikových a protektivních faktorů životního stylu. Školicí semináře byly v roce 2013, 2014 a 2015 realizovány pro zájemce zdarma v rámci pilotního ověřování metodiky krátkých intervencí. V roce 2016 a 2017 byl projekt realizován v 11 zdravotnických zařízeních a vybraných vyšších a vysokých školách. V roce 2018 projekt pokračuje. V případě zájmu využijte přiložený kontaktní formulář.

Na jaké rizikové a protektivní faktory zdraví je web zaměřen?

V současné době je zaměřen na hlavní rizikové a protektivní faktory zdraví a to užívání tabáku, rizikové a škodlivé užívání alkoholu, prevenci obezity se zaměřením na vyváženou a pestrou stravu, pitný režim, prevenci osteoporózy, nadužívání soli, podporu pohybové aktivity, prevenci sexuálně přenosných nemocí a prevenci onemocnění sezónní chřipkou. V roce 2017 byl projekt rozšířen o další rizikové a protektivní faktory – prevenci onemocnění přenášených klíšťaty, prevenci infekční hepatitidy A, podporu duševního zdraví, hygienu rukou, prevenci úrazu a téma domácího násilí.  V roce 2018 byla zařazena prevence poškození sluchu nadměrným hlukem, riziko nadužívání antibiotik a téma umírání. Výhodou metody je její dostupnost a nízké náklady na realizaci.

Přiložené materiály jsou ke stažení i použití zdarma.

Vytvoření a aktualizace webu bylo podpořeno z Národního programu zdraví, projekty podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví v roce 2015 v rámci projektu č. 10 683 “Pilotní ověřování metodiky krátkých intervencí v praxi III“, v roce 2016 v rámci projektu č. 10 683 “Metodika krátkých intervencí v praxi” a v roce 2017 v rámci projektu č. 10 683 “Metodika krátkých intervencí v praxi II”. V roce 2018 projekt pokračoval pod názvem Metodika krátkých intervencí III.

Novinky:

2005, 2016

Web spuštěn!

Spustili jsme novou internetovou prezentaci. Naší snahou bude udržovat web stále aktuální a nabídnout Vám srozumitelný a přehledný obsah.