Požádejte pacienta/klienta o vyplnění dotazníku pohybové aktivity.
Připravte si edukační karty 4A, 4B, 4C.
Pochvalte všechny aktivity uvedené v dotazníku a povzbuďte ho k dalším. Navrhněte:

  • používání schodů místo výtahu a eskalátoru,
  • parkování na vzdálenějším místě od cíle cesty,
  • procházku 5 -10 minut pěšky po každém jídle,
  • hraní si denně s dětmi/ domácími mazlíčky,
  • fyzickou práci v domácnosti/ na zahradě,
  • pravidelné cvičení/ tanec/ procházky do přírody.
  • chůze minimálně 30 minut denně.

Pokud se pacient/ klient přizná, že má pohybu přes den málo – hledejte řešení: „Vím, že kvůli (doplnit individuálně) je pro Vás obtížné zařadit pohybovou aktivitu do každodenních aktivit, ale věřím, že existuje aktivita, která je pro Vás časově/ zdravotně/ finančně přijatelná a která by Vás mohla bavit. Víte, že pravidelná pohybová aktivita zvyšuje sebevědomí, vyplavuje hormony štěstí a přináší zdraví, sílu, pěknou postavu?“  Pracujte s motivací pacienta dle jeho priorit (zdraví u seniorů, fyzická zdatnost u mužů, vzhled u žen). Zdůrazněte význam chůze – nejméně 30 minut denně.

Definujte doporučenou frekvenci pravidelné pohybové aktivity: „Bylo by ideální, kdybyste si na pohybovou aktivitu našel/našla alespoň 30 minut po většinu dnů v týdnu, pokaždé alespoň 10 minut v kuse. Každý druh pohybu se počítá a nejvíc ten, který je součástí každodenních aktivit. Napadá Vás nějaká fyzická aktivita, kterou byste mohl začlenit do svého životního stylu?“

Vyberte edukační kartičku „Pohybová aktivita“ dle věku klienta, č.4A pro děti a mládež, 4B pro dospělé (18-65) a č.4C pro seniory. Ptejte se na otázky uvedené na kartě a společně hledejte odpovědi. Prozkoumejte, které vhodné pohybové aktivity by pacient/ klient chtěl vyzkoušet: „Je nějaká aktivita, kterou jste vždy chtěl/a zkusit?“

Zapište provedení intervence do vaší dokumentace.