Pro krátké intervence byly zvoleny čtyři nejčastější rizikové faktory životního stylu, které se významně spolupodílí na rozvoji kardiovaskulárních a nádorových nemocí a diabetu, na které umírá dle zdravotnické statistiky ÚZIS a Zprávy o zdraví (MZ 20145) 80 % obyvatel v ČR. Do značné míry se jedná o dobře preventabilní onemocnění. Předcházení těmto nemocem spočívá v eliminaci rizikových a posílení protektivních faktorů zdraví.

 • Užívání tabáku – více informací zde
  • Složení tabákového kouře a plíce kuřáka
  • Postižení orgánů tabákem a nikotinem
  • Princip nikotinové závislosti
 • Užívání alkoholu – více informací zde
  • Standardní nápoj
  • Konzumace alkoholu v ČR a játra alkoholika
  • Postižení orgánů alkoholem
 • Správná výživa – více informací zde
  • Vyvážený příjem a výdej energie
  • Osteoporóza, rizikové a protektivní faktory
  • Pitný režim, vhodné a nevhodné nápoje
  • Denní příjem kuchyňské soli a zdroje soli
 • Zdraví prospěšná pohybová aktivita – více informací zde
  • Pro děti
  • Pro dospělé
  • Pro seniory
 • Prevence HIV/AIDS a STD – více informací zde
  • Příběhy ze života
  • Nejčastější otázky na Národní lince pomoci AIDS
  • Sexuálně přenosné nemoci – příznaky, fotodokumentace
 • Prevence sezónní chřipky – více informací zde
  • Příčiny a příznaky sezónní chřipky
  • Prevence chřipky
  • Očkovací látka, očkovací centra
 • Prevence onemocnění přenášených klíšťaty – více informací zde
  • Prevence klíšťové encefalitidy
  • Prevence Limezské boreliózy
  • Očkování
 • Prevence infekční hepatitdy A – více informací zde
  • Cesty přenosu
  • Jak se chránit před hepatitidou
  • Příznaky onemocnění
 • Hygiena rukou – více informací zde
  • Kdy si mýt ruce
  • Správný postup při mytí rukou podle WHO
  • Nejčastější nemoci přenášené rukama
 • Podpora duševního zdraví – více informací zde
  • 8 tipů jak kompenzovat stres
  • Domácí násilí – chování agresora a oběti
  • Domácí násilí – jak postupovat při podezření o domácím násilí
 • Prevence poškození sluchu hlukem – více informací zde
  • Zdroje hluku a jejich intenzita
  • Vliv nadměrného hluku na zdraví
  • Nepříznivé zdravotní účinky hluku
 • Rizika nadužívání antibiotik – více informací zde
  • Nebezpečí bakteriální rezistence
  • Zásady užívání antibiotik
  • Účinnost antibiotik
 • Umírání – více informací zde
  • Komunikace s klientem / pacientem
  • Komunikace s příbuznými
  • Fáze umírání