1. Připravte si
  1. dotazník AUDIT a jeho vyhodnocení,
  2. 3 obrazové karty,
  3. čistý list papíru
  4. a seznam poraden k léčbě závislosti na alkoholu,
 2. požádejte klienta, aby vyplnil dotazník AUDIT,
 3. vyhodnoťte dotazník a:
  1. Pokud je klient v pásmu 1 (0-7 bodů – nízké riziko), stačí 2-4 minut na edukaci a rozhovor, ve kterém ho pochválíte a povzbudíte jeho chování:

Na edukační kartičce č.2A „Najdete se?“ vidíte, že jste v nízkém riziku. Znamená to, že patříte k jedné třetině české populace z hlediska pití alkoholu s nízkým rizikem vlivu na zdraví.

U lidí, kteří alkohol pijí ve větším množství, stoupá úroveň zdravotních problémů v důsledku nadměrné konzumace alkoholu, protože alkohol je buněčný jed a karcinogen I. třídy. Vzpomenete si na nějaké zdravotní problémy v souvislosti s konzumací alkoholu? …jako jsou nehody, úrazy vzniklé pod vlivem alkoholu, vysoký krevní tlak, onemocnění jater, zhoubné nádory, onemocnění srdce a další znázorněné na edukační kartičce č.2B, 2C. Játra alkoholika a Poškození orgánů užíváním alkoholu“

Na edukační kartičce č.2D „Co je Standardní nápoj“ si také všimněte definici standardního nápoje. Jedná se množství alkoholu, které je obsažené v různých alkoholických nápojích a uvedeném množství. Pokud alkohol pijete, pijte nejvíc 1 nápoj za den a vždy dbejte, abyste alespoň 2 dny v týdnu byl/a úplně bez alkoholu. Můžete také vysvětlit, že záleží na množství alkoholu v pivu nebo vínu, vícestupňové pivo obsahuje více alkoholu.

  1. Pokud je klient v pásmu 2 (8-15 bodů – rizikové pití), poskytněte jednoduchou radu:  „Podívejte se na edukační kartičku č.2A  „Najdete se?“ – víte, že pijete tolik alkoholu, že je to rizikové pro Vaše zdraví?“

Ukažte mu edukační kartičku č.2D: „Co je standardní nápoj“ a vysvětlete, že jeden standardní nápoj představuje nízké zdravotní riziko. Zeptejte se: „Kolik takových nápojů vypijete za jeden den?“

Ukažte mu edukační kartičku č.2B, 2C: „Víte, že při konzumaci většího množství alkoholu dochází k poškození mnoha orgánů, může dojít k úrazu, absenci v zaměstnání či rodinným neshodám?

Pobídněte ho, aby si stanovil cíl, kterého by chtěl dosáhnout, např. nepřekračovat hranici „nízkorizikového pití“: „Co kdybyste si stanovil cíl, že vypijete maximálně 1-2 standardní nápoje za den.“ 

Povzbuďte jej. Rizikoví pijáci nejsou na alkoholu závislí a mohou snáze změnit své chování ve vztahu k alkoholu: „Uvidíte, že to dokážete. Odměňte se…“

Odvraťte odmítnutí. Může se stát, že intervenovaná osoba odmítá, že pije alkoholické nápoje příliš a brání se návrhům k omezování konzumace. U pacientů ještě nepřipravených ke změně dbejte, aby Váš autoritativní přístup nebyl konfrontační (nevyhrožujte, nenazývejte alkoholikem), místo toho motivujte podáním informace a vyjádřením obav: „Mám o Vás strach, mohl byste vážně onemocnět.“

Požádejte klienta o vysvětlení rozdílů mezi výsledkem testu (objektivními nálezy) a jeho pohledem na situaci: „Jak si vysvětlujete, že Vám vaše pití připadá rozumné a přitom Vaše manželka Vás žádá, abyste pití omezil? … jste přišel pozdě do zaměstnání/ jste přišel o práci?“

Vysvětlete výhody nízkého rizika či abstinence. Předejte mu svépomocnou brožuru k prostudování a vypracování osobního plánu.

    1. Pokud je klient v pásmu 3 (16-19 bodů – škodlivé pití), poskytněte jednoduchou radu (viz bod b) a stručné poradenství dle fáze jeho připravenosti ke změně. Předejte mu svépomocnou brožuru k prostudování a vypracování osobního plánu. Zdůrazněte při tom zdravotní rizika a závažnost situace.

 

   1. Pokud je klient v pásmu 4 (20-40 bodů – závislost na alkoholu), je nezbytné konzultovat s ním odeslání do protialkoholní poradny. Poskytněte mu seznam specialistů a zařízení k léčbě. Vysvětlete mu, jak léčba probíhá.

Zapište provedení intervence do vaší dokumentace.