1. Připravte si
  1. Fagerströmův test nikotinové závislosti + vyhodnocení
  2. obrazové karty o kouření
  3. čistý list papíru
  4. seznam poraden pro léčbu závislosti na tabáku
 2. požádejte pacienta/klienta, aby vyplnil test
 3. vyhodnoťte test
  1. pokud je nekuřák, postačí  2-4 minutový rozhovor posilující a pozitivně hodnotící dosavadní nekuřácké chování (intervence končí).
  2. pokud je kuřák a kategoricky odmítá jakýkoli rozhovor o své závislosti, jednou větou mu doporučte, že by měl rozhodně přestat, protože si poškozuje zdraví. (tím intervence končí, jedná se o tzv. couvnutí před odporem)
  3. pokud je kuřák a připustí rozhovor o své závislosti, požádejte jej, aby na přeložený papír napsal výhody a nevýhody, které mu kouření přináší (intervence pokračuje)
 4. zeptejte se: „Nepřemýšlel jste někdy, že byste s kouřením přestal? Pokuste se upřímně přiznat klady a zápory, které Vám kouření přináší.“

Pozitiva, která kuřák uvede, že mu kouření přináší, představují vlastně bariéry v tom, aby přestal kouřit, resp. identifikují důvody, proč pacient/klient kouří. Hledejte za ně společně náhradu (vyměnit „něco za něco“). Nabídka nové aktivity musí být atraktivnější než kouření (např. u mladých dívek může být účinná představa rychlého stárnutí pleti – nechtějí vypadat staře, na druhou stranu u mladých lidí je neúčinný argument zdraví, ten zase může fungovat u rodičů dětí). Nechte se inspirovat tím, co Vám kuřáci napíší. Jste v roli obchodníka, který motivuje zákazníka pro nový produkt – v tomto případě změnu chování.

Negativa budou výhody nového chování (nekouření), např. časté praní záclon – možným ziskem je méně práce, úspora peněz, času na rodinu nebo koníčky. Pokud jako negativum uvede finanční náklady na odvykání kouření, požádejte ho, aby spočítal, kolik ušetří například za rok a co by si za to mohl koupit. Při uvedení zdravotních problémů, vysvětlete mu je víc do hloubky (použijte další body 5 a 6). Je tady pořád velká skupina populace, která má mezery ve zdravotní gramotnosti a skutečné dopady kouření nezná.

Zeptejte se: „Víte, jaké chemické látky jsou obsažené v tabákovém kouři? Co způsobují, kde je jinak můžeme najít?“ Použijte obrázek Edukační kartička č.1A  Ukryto v cigaretě

Ukažte na Edukační kartičce č. 1B, 1C Poškození orgánů tabákovým kouřem a nikotinem, která onemocnění kouření vyvolává u mužů/žen a řekněte: „Víte, že pokud nepřestanete kouřit, je velmi pravděpodobné, že u Vás propukne jedno z těchto onemocnění?“ nebo „Pokud budete dál kouřit, Vaše astma/cukrovka/onemocnění srdce atd. se bude rychleji zhoršovat“ nebo  „Pokud přestanete kouřit, sníží se počet infekcí středního ucha, které má Vaše dítě.“, 

Doporučte zanechání kouření: „Měl byste přestat kouřit. Už jste to někdy zkoušel?“ nebo „Omezování nestačí. Také příležitostné kouření je nebezpečné“ nebo  „Jako vaše zdravotní sestra musím říci, že přestat kouřit je nejdůležitější věc, jakou můžete udělat pro své zdraví. Mohu Vám s tím pomoci.“

Vysvětlete, proč není snadné přestat kouřit: „Víte, proč není snadné přestat kouřit? Při kouření se nikotin váže na receptory na nervových buňkách a následně se do krve uvolní dopamin – hormon štěstí. Na edukační kartičce č. 1D Nikotinová závislost vidíte, jak se u pravidelného kuřáka zmnoží receptory pro nikotin. A k uspokojení chuti na cigaretu potřebujete pořád víc nikotinu.“ nebo

“V mozku existují receptory na nikotin, který se v těle ve velmi malém množství přirozeně tvoří. Po navázání nikotinu na tyto receptory se uvolňuje chemická látka dopamin, která patří mezi hormony štěstí, navozuje pocit uklidnění a uvolnění.  Kuřákovi se tyto receptory zmnoží a potřebuje tedy k takovému pocitu více nikotinu, který může do jeho krve dodat pouze vdechování tabákového kouře. Pocity uklidnění a uvolnění u kuřáka se tak váží pouze k vykouření cigarety. Kuřák se tak stává závislý na tabáku.“

Doporučte: „Měl byste vyhledat poradnu na odvykání kouření.“ Přidejte mu leták s doporučeními a seznamem kontaktů na centra pro léčbu závislosti na tabáku.

Vysvětlete mu, za jak dlouho se projeví účinky nekouření na organismus. Použijte edukační kartičku 1E Co se děje v těle, pokud přestanete kouřit.

Pokud odmítá uvažovat o tom, že by přestal, zopakujte rizika relevantní pro jeho situaci (sociální či zdravotní) a benefity spojené s nekouřením (výpočet roční finanční úspory, tvorba vrásek – rychlejší stárnutí, zápach oděvu, bytu, ústní dutiny, žloutnutí zubů, nehtů, kůže).

Poraďte 4D (Delay, Deep breath, Drink, Do): „Pokud budete mít chuť na cigaretu, zkuste oddálit její zapálení: odložte zapálení cigarety, zhluboka se několikrát nadechněte, napijte se a hned začněte něco dělat.“

Zapište provedení intervence do dokumentace.