Krátké intervence

 • edukační aktivita
 • praktické postupy

s cílem:

 • rozpoznat problém (reální či potenciální)
 • informovat o výsledku (formou standardního dotazníku)
 • motivovat ke změně chování (dělám něco pro sebe – své zdraví, protože to já chci)

Dopad – snížení incidence preventabilních onemocnění (KVO, nádory, obezita), vyšší sociální pohoda (méně konfliktních situací v důsledku kouření a škodlivého či rizikového pití alkoholu)

Dlouhodobé cíle:

 • přestat kouřit
 • nekouřit v přítomnosti dětí
 • limitovat alkohol na max. 1 standardní nápoj denně
 • zvýšení míry vhodné pohybové aktivity
 • optimalizace skladby výživy

Výstup intervence: začít přemýšlet o změně návyku, změně životního stylu

Motivační rozhovor s pacientem:

 • Cílem je najít a posílit vnitřní motivaci pacienta ke změně chování.
 • K tomu, aby člověk uskutečnil nějakou změnu chování, je nejen zapotřebí, aby chtěl, ale také aby věřil, že změna je možná a že je ji schopen uskutečnit.

4 principy motivačního rozhovoru:

 1. vyjádřit empatii
 2. nalézt rozdíl
 3. couvnut před odporem
 4. podpořit osobní zdatnost

ad 1 Empatický styl poradenství je základním a určujícím znakem motivačního rozhovoru. Akceptujte pacienta a vyjádřete respekt vůči jeho osobě. Reflektujte jeho obavy ze škodlivého chování.

ad 2 Nalezněte rozdíl (neslučitelnost) mezi jeho současným chováním (resp. důsledky chování) a jeho širšími cíly/hodnotami: tedy rozvíjejte rozpory mezi tím, co pacient říká, že chce a tím, co dělá.

ad 3 Zmírněte odpor couvnutím: Odsuzování může vést k odmítnutí osoby, která intervenuje. A proto, vyhněte se argumentaci, pokud působí kontraproduktivně, resp. snažte se předejít situaci, kdy vy musíte být tím, kdo obhajuje nutnost změny. Trénujte umění snižování a převodu odporu pacienta v impuls ve prospěch změny.

ad 4 Self-efficacy je přesvědčení jedince, že dokáže s úspěchem provést určitý úkol. Podpořte důvěru pacienta ve vlastní schopnosti.

Jak na to

 • Zhodnoťte chování pacienta ve vztahu k intervenované oblasti na základě vyplněného standardního dotazníku.
 • Za pomoci vhodných otázek pomožte pacientovi lépe si uvědomit rizik vyplívajících z užívání psychoaktivních látek a výhod zanechání.
 • Veďte nekonfrontační rozhovor s pochopením. Snažte se situaci vidět očima pacienta a vyjádřete toto porozumění.
 • Místo konfrontace spolupracujte na hledání nápadů a řešení vycházejících ze strany pacienta.  
 • Pracujte s jeho motivací, hlavně když si není jistý a váhá.
 • Oceňte jeho odhodlání i předchozí pokusy o změnu chování a umožněte mu, aby se z nich poučil a viděl je jako úspěch a lekci na cestě k cíli, a ne selhání.
 • Efektivita motivačního rozhovoru roste, když se pracuje s motivacemi pro pacienta důležitými (vzhled u žen, pracovní výkon u ambiciózních lidí, duševní výkonnost u studentů).
 • Po rozhodnutí změnit chování je důležitá rada, jak toho dosáhnout.

Mějte na paměti

 • Nepoužívejte imperativ.
 • Formulujte v kladných větách.
 • Používejte otevřené otázky.
 • Navrhněte pacientovi, aby si za dosažené změny naplánoval odměnu.
 • Vyjádřete upřímnou starost a doporučte změnu.
 • Buďte autoritativní, ale nekárejte, nevyhrožujte.
 • Zdravotníci mají díky vzdělání a znalostem z praxe zvláštní autoritu a respekt pacientů. Využijte ji a jasně, objektivně a osobně sdělte, že svým kouřením/ pitím ohrožuje své zdraví.
 • Změna chování je proces, který má jednotlivé fáze, které nelze přeskočit. Pacientovi, který není rozhodnutý změnit své chování, zdůrazněte vaši starost o jeho zdraví a jeho vlastní zodpovědnost za rozhodnutí, která činí.

Oblasti krátkých intervencí:

Dokumenty ke stažení:

Fagerstrőmův test nikotinové závislosti

Dotazník AUDIT

Dotazník nutriční skóre

Dotazník pohybová aktivita

Dotazník chřipka

Dotazník po intervenci

Motivační rozhovory PDF (0.35MB)

Příloha č. 1 Manuál_Krátké intervence_SZÚ2016