Požádejte pacienta/klienta o vyplnění dotazníku prevence sezónní chřipky.
Připravte si edukační kartu č. 7.

Zjistěte dle anamnézy a údajů z dokumentace zdravotní stav pacienta a jeho případné zařazení do rizikové skupiny (pacienti s onemocněním srdce, diabetem mellitem, astmatem, bronchitidou, s chemoterapií nebo s dlouhodobou léčbou kortikoidy, senioři, těhotné ženy).

Vyplňte identifikační charakteristiku pacienta a následně ho požádejte, aby vyplnil vstupní dotazník.

Specifikujte dle anamnézy a údajů z dokumentace zdravotní stav pacienta a jeho případné zařazení do rizikové skupiny.

Specifikace pacientů:

 • pacient v rizikové skupině – pacienti s onemocněním srdce, s oslabenou imunitou (např. pacienti s chemoterapií nebo pacienti s dlouhodobou léčbou kortikoidy), s astmatem nebo chronickou bronchitidou, s diabetem mellitem, těhotné ženy, senioři nad 65 let
 • pacient v nerizikové skupině – ostatní

Vyhodnoťte zdravotní stav pacienta, jeho znalosti a postoje k prevenci onemocnění chřipkou. Projděte s pacientem edukační kartu a vysvětlete mu, co je chřipka, její příznaky, odlišnost od jiných virových infekcí, jaká je možná prevence a kde se může nechat očkovat proti chřipce.

Pacient je v rizikové skupině

Jestliže pacient patří do rizikové skupiny, ověřte, zda pacient:

 • ví, že je v rizikové skupině z důvodu
  • primárního onemocnění (těhotenství, DM, KVO, imunodeficit, chemoterapie, kortikoidy, astma, CHOPN) nebo
  • vyššího věku (nad 65 let)

projděte s pacientem edukační kartu a vysvětlete mu:

 • co je chřipka – 7A zelený rámeček (celkové onemocnění vyvolané viry – neúčinkují na ně ATB, jak se přenáší),
 • její příznaky – 7A kroužek (horečka, bolesti hlavy, svalů, kloubů, suchý kašel, komplikace- zánět plic, srdce)
 • odlišnost od jiných virových infekcí: virus se každý rok mění, nezůstává imunita, nutné každý rok přeočkování
 • jaká je možná prevence 7A – 4. kroužek, 7B 1. kroužek nahoře
 • kde se může nechat očkovat proti chřipce 7B (praktický lékař, očkovací centra).

Poté pacienta seznamte s možnými komplikacemi základního onemocnění. 

Pacienti s onemocněním srdce jsou vystaveni vyššímu riziku zánětu plic (pneumonie). Během několika týdnů po chřipce je riziko infarktu dvojnásobné.

Pacienti s diabetem mellitem mají kolísáním hladin cukru v krvi negativně ovlivněn imunitní systém, což zvyšuje náchylnost k infekcím včetně chřipky. Diabetes zvyšuje riziko onemocnění chřipkou a zároveň chřipka může zhoršit jeho diabetes.

Pacienti s astmatem či bronchitidou jsou nuceni ke kašli, čímž se v plicích vytváří tekutina. Díky tomu proniká virus chřipky hlouběji a snáze se množí, což vede ke zvýšenému riziku dalších zánětů, např. pneumonie nebo zánětu srdečního svalu, zánětu kloubů nebo svalů.

Pacienti s chemoterapií nebo s dlouhodobou léčbou kortikoidy a senioři mají oslabený imunitní systém a chřipka může způsobit zhoršení každého primárního onemocnění.

U těhotných žen chřipka a její komplikace zvyšují riziko předčasného porodu a potratu.

Pacient není v rizikové skupině

Projděte s pacientem edukační kartu a vysvětlete mu:

 • co je chřipka – 7A zelený rámeček (celkové onemocnění vyvolané viry – neúčinkují na ně ATB, jak se přenáší),
 • její příznaky – 7A kroužek (horečka, bolesti hlavy, svalů, kloubů, suchý kašel, komplikace – zánět plic, srdce)
 • odlišnost od jiných virových infekcí: virus se každý rok mění, nezůstává imunita, nutné každý rok přeočkování
 • jaká je možná prevence 7A – 4. kroužek, 7B 1. kroužek nahoře
 • kde se může nechat očkovat proti chřipce 7B (praktický lékař, očkovací centra).
 • přecházení chřipky může způsobit akutní a posléze chronický zánět srdce (myokarditidu a kardiomyopatii), který vyústí v srdeční selhání s nutností transplantace srdce.

Vysvětlete pozitiva očkování:

 • odolnost proti chřipce či výrazně mírnější průběh v případě onemocnění,
 • očkovaný jedinec
  • chrání své blízké a své pacienty,
  • zvyšuje kolektivní imunitu,
  • snižuje přenos nákazy v kolektivech,
  • získává finanční benefit mzdy oproti nemocenským dávkám apod.

Zapište provedení intervence do dokumentace.