O projektu

Projekty „Ověřování metodiky krátkých intervencí I,II,III“ a projekty „Krátké intervence v praxi I,II,III” byly realizovány jako dvoustupňová intervence se vzděláváním zdravotníků/studentů v prvním stupni, kteří následně vzdělávali pacienty/klienty zdravotnických zařízení. Jedná se o princip „training of trainers“.

Projekt „Ověřování metodiky krátkých intervencí“  I realizován v roce 2013

Projekt „Ověřování metodiky krátkých intervencí“  II realizován v roce 2014

Projekt „Ověřování metodiky krátkých intervencí“  III realizován v roce 2015

Projekt „Krátké intervence v praxi I“ realizován v roce 2016

Projekt „Krátké intervence v praxi II“ realizován v roce 2017

Projekt „Krátké intervence v praxi III“ realizován v roce 2018

Všech šest projektů bylo podpořeno z dotačního programu Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví.

Příjemce dotace: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

Hlavní řešitel projektu: MUDr. Marie Nejedlá, Centrum podpory veřejného zdraví, SZÚ

2013 | Projekt „Ověřování metodiky krátkých intervencí“ I

Realizace projektu

 • Na vybraných odděleních 3 zdravotnických zařízení v rámci regionálních pracovišť SZÚ
  • SZÚ Praha: realizace projektu Poliklinika Prosek, Praha 9
  • SZÚ Brno: realizace projektu Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno
  • SZÚ Liberec: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • 3. LF UK pro studijní obor všeobecná sestra, denní a kombinované studium

Krátké intervence byly prováděny v oblasti užívání tabáku a alkoholu

Bylo vytvořeno 6 obrazových karet, které slouží jako edukativní pomůcka pro zdravotnický personál

Celkem bylo edukováno

140 zdravotnických pracovníků a studentů

684 pacientů zdravotnických zařízení

2014 | Projekt „Ověřování metodiky krátkých intervencí“ I I

Realizace projektu

 • ve zdravotnických zařízeních v rámci reg. pracovišť SZÚ a ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a 3. LF UK
  • SZÚ Praha
   • Poliklinika Prosek, Praha 9
   • Městská nemocnice v Litoměřicích
  • SZÚ Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny
  • SZÚ Liberec: Nemocnice Liberec
  • SZÚ Jihlava: Nemocnice Jihlava´
  • ZÚ Ústí nad Labem
   • Fakultní nemocnice Plzeň
   • Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
   • Masarykova nemocnice Ústí n/Labem
   • Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • 3. LF UK, studijní obor všeobecná sestra, denní a kombinované studium
 • Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5, studijní obor všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, studijní obor odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Krátké intervence byly prováděny v oblasti užívání tabáku, alkoholu, správné výživy a pohybové aktivity

Bylo vytvořeno 6 nových obrazových karet a 6 inovováno, které slouží jako edukativní pomůcka pro zdravotnický personál

Celkem bylo edukováno

359 zdravotnických pracovníků a studentů

1 406 pacientů zdravotnických zařízení

2015 | Projekt „Ověřování metodiky krátkých intervencí“ III

Realizace projektu

 • ve zdravotnických zařízeních v rámci regionálních pracovišť SZÚ a ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a 3. LF UK
  • SZÚ Praha
   • Poliklinika Prosek, Praha 9
   • Nemocnice Pelhřimov
   • Krajské zařízení MV Jihomoravského kraje
   • Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • SZÚ Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny
  • SZÚ Liberec: Nemocnice Liberec
  • SZÚ Jihlava: Nemocnice Jihlava
  • ZÚ Ústí nad Labem
   • Fakultní nemocnice Plzeň
   • Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
   • Masarykova nemocnice Ústí n/Labem
 • 3. LF UK, studijní obor všeobecná sestra, denní a kombinované studium
 • Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5, studijní obor všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, studijní obor odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Krátké intervence byly prováděny v oblasti užívání tabáku, alkoholu, správné výživy a pohybové aktivity

Bylo inovováno 13 obrazových karet, které slouží jako edukativní pomůcka pro zdravotnický personál

Celkem bylo edukováno  

457 zdravotnických pracovníků a studentů

2 876 pacientů zdravotnických zařízení

Obrazové karty jsou dostupné zdarma ke stažení na www.szu.cz a v sekci webu krátkých intervencí.

Mohou být použity jako edukační a zdravotně výchovné materiály bez návaznosti na realizaci metodiky krátkých intervencí.

2016 | Projekt „Krátké intervence v praxi”

Realizace projektu

 • ve zdravotnických zařízeních v rámci regionálních pracovišť SZÚ a ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, 3. LF UK , VŠZ Praha 5 a JČU České Budějovice
  • SZÚ Praha
   • Poliklinika Prosek, Praha 9
   • Nemocnice Pelhřimov
   • Krajské zařízení MV Jihomoravského kraje
   • Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • SZÚ Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny
  • SZÚ Liberec: Nemocnice Liberec
  • SZÚ Jihlava: Nemocnice Jihlava
  • ZÚ Ústí nad Labem
   • Fakultní nemocnice Plzeň
   • Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
   • Masarykova nemocnice Ústí n/Labem
 • 3. LF UK, studijní obor všeobecná sestra, denní a kombinované studium
 • Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5, studijní obor všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, studijní obor odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Krátké intervence byly prováděny v oblasti užívání tabáku, alkoholu, správné výživy, pohybové aktivity, prevence onemocnění sezónní chřipkou a prevence HIV a sexuálně přenosných onemocnění.

Bylo inovováno 14 obrazových karet, které slouží jako edukativní pomůcka pro zdravotnický personál.

Celkem bylo edukováno

991 zdravotnických pracovníků a studentů

3 182 pacientů zdravotnických zařízení

2017 | Projekt „Krátké intervence v praxi II”

Realizace projektu

 • ve zdravotnických zařízeních v rámci regionálních pracovišť SZÚ a ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a zdravotním ústavem v Ostravě, 3. LF UK , VŠZ Praha 5, JČU České Budějovice, LF Ostravská univerzita
  • SZÚ Praha
   • Poliklinika Prosek, Praha 9
   • Nemocnice Pelhřimov
   • Krajské zařízení MV Jihomoravského kraje
   • Nemocnice České Budějovice, a.s.
   • Nemocnice Nové Město na Moravě
  • SZÚ Liberec: Nemocnice Liberec
  • SZÚ Jihlava: Nemocnice Jihlava
  • ZÚ Ústí nad Labem
   • Fakultní nemocnice Plzeň
   • Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
   • Masarykova nemocnice Ústí n/Labem
 • 3. LF UK, studijní obor všeobecná sestra, denní a kombinované studium
 • Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5, studijní obor všeobecná sestra, porodní asistentka
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, studijní obor odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity, všeobecná sestra.

Krátké intervence byly prováděny v oblasti užívání tabáku, alkoholu, správné výživy, pohybové aktivity, prevence onemocnění sezónní chřipkou, prevence HIV a sexuálně přenosných onemocnění, prevence nemocí přenášených klíšťaty, prevence hepatitidy A a podporu duševního zdraví.

Celkem bylo inovováno a vytvořeno 25 obrazových karet, které slouží jako edukativní pomůcka pro zdravotnický personál.

Celkem bylo edukováno

1326 zdravotnických pracovníků a studentů

5 368 pacientů zdravotnických zařízení

2018 | Projekt „Krátké intervence v praxi III”

Realizace projektu

 • ve zdravotnických zařízeních v rámci regionálních pracovišť SZÚ a ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a Zdravotním ústavem v Ostravě, 3. LF UK , VŠZ Praha 5, JČU České Budějovice, LF Ostravská univerzita
  • SZÚ Praha
   • Poliklinika Prosek, Praha 9
   • Nemocnice Pelhřimov
   • Krajské zařízení MV Jihomoravského kraje
   • Nemocnice České Budějovice, a.s.
   • Nemocnice Nové Město na Moravě
  • SZÚ Liberec: Nemocnice Liberec
  • SZÚ Jihlava: Nemocnice Jihlava
  • ZÚ Ústí nad Labem
   • Fakultní nemocnice Plzeň
   • Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
   • Masarykova nemocnice Ústí n/Labem
 • 3. LF UK, studijní obor všeobecná sestra, denní a kombinované studium
 • Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5, studijní obor všeobecná sestra, porodní asistentka
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, studijní obor odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity, všeobecná sestra.

Krátké intervence byly prováděny v oblasti užívání tabáku, alkoholu, správné výživy, pohybové aktivity, prevence onemocnění sezónní chřipkou, prevence HIV a sexuálně přenosných onemocnění, prevence nemocí přenášených klíšťaty, prevence hepatitidy A, podpory duševního zdraví, poškození sluchu nadměrným hlukem, rizika nadužívání antibiotik a tématu umírání.

Celkem bylo inovováno a vytvořeno 28 obrazových karet, které slouží jako edukativní pomůcka pro zdravotnický personál.

Celkem bylo edukováno

1 452 zdravotnických pracovníků a studentů

5 267 pacientů zdravotnických zařízení